Thông báo về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Người sử dụng đất hiện tại: ông (bà) LÊ QUÝ DƯƠNG + PHẠM THỊ THỦY cư trú tại tổ 41A, khu 11, phường Quang Trung, thành phố Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin thửa đất: thửa đất số 110, tờ bản đồ số 62 thuộc khu 11, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thửa đất trên đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp cho ông (bà) Hồ Văn Thiện + Lê Thị Oanh theo giấy chứng nhận QSDĐ số L167429 ngày 12/05/1998.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo đến hộ gia đình ông (bà): Hồ Văn Thiện + Lê Thị Oanh (người chuyển quyền sử dụng đất) và những tổ chức, cá nhân có liên quan biết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đối với ông (bà) Lê Quý Dương + Phạm Thị Oanh tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 62 thuộc khu 11, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Xem toàn văn thông báo tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20055 Tổng lượt truy cập 9070667