Thông báo nội dung chi tiết TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo số 1674/SNN&PTNTVP ngày 29/03/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh về nội dung chi tiết TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo số 1674/SNN&PTNTVP

Quyết định 796/QĐ-UBND 

Quyết định 698/QĐ-UBND 

Phụ lục

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12270 Tổng lượt truy cập 90706309