Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày 31-5, Đảng Bộ thành phố tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt, nguyên cán bộ chủ chốt thành phố.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì và báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5 đến 10-5, tại Hà Nội. Hội nghị đã họp và thông qua các Nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt đã tập trung thảo luận, nhất trí thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu qua doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các cán bộ chủ chốt của thành phố sau hội nghị cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển của thành phố.

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1076 Tổng lượt truy cập 90905432