Thành phố có 24 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017, phục vụ lập kế hoạch đầu tư năm 2018

Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XIX được tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua đã ban hành Nghị quyết Thông qua danh mục dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2017, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018.

Nghị quyết này ban hành trên cơ sở Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 21/6/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2017, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Theo đó, HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2017, phục vụ cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 trên địa bàn thành phố Uông Bí với tổng số 24 dự án. Trong đó, Đầu tư từ ngân sách: 18 dự án, thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 1 công trình; lĩnh vực giao thông: 5 công trình; lĩnh vực thủy lợi: 1 công trình; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị: 5 công trình; cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất: 6 công trình).

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư "PPP" và ODA: 6 dự án.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố: tổ chức thực hiện nghị quyết này và hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của luật; dự kiến phân bổ nguồn vốn cho các công trình, dự án năm 2018 thống nhất với Thường trực HĐND, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017 để thực hiện. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, nếu phát sinh các dự án cần bổ sung, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục dự án, dự kiến phân bổ nguồn vốn cho các công trình và báo cáo hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp gần nhất. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

 

Hoàng Yến

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 274 Tổng lượt truy cập 15434671