Tăng niềm tin từ xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, luôn được nhân dân tin yêu, giúp đỡ và hết lòng xây dựng, đã và đang ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nỗ lực của địa phương để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Làm tròn những sứ mệnh vẻ vang

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có chưa đầy 200 tổ chức, cơ sở đảng và khoảng 26.000 đảng viên, qua 60 năm với 15 kỳ Đại hội, đến nay Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 20 đảng bộ trực thuộc, 746 tổ chức, cơ sở đảng, 4.942 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số gần 108.000 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, không ngại hy sinh gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, kế tiếp nhau gánh vác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (1969-1971). Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh

Sau khi Quốc hội ra nghị quyết, quyết nghị phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và Khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963) thì đến ngày 18/11/1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 85-NQ/TW, quyết nghị hợp nhất hai Đảng bộ Hồng Quảng và Hải Ninh thành một Đảng bộ là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi ra đời, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập hợp lực lượng, lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể, Mặt trận được củng cố và phát triển. Quốc phòng lớn mạnh, an ninh trật tự được giữ vững. Đặc biệt, đối mặt với chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ, Đảng bộ Quảng Ninh lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng cả nước tăng cường phát triển kinh tế, đánh thắng cả 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Đồng thời chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong những năm 1964, 1965, khi đế quốc Mỹ bắt đầu bắn phá miền Bắc, Đảng bộ tỉnh vừa phải tiếp tục khắc phục hậu quả sau chiến tranh chống Pháp, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa không ngừng củng cố, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, mạnh mẽ và quyết liệt lãnh đạo quân và dân tỉnh Quảng Ninh kiên cường chiến đấu với giặc Mỹ. Tính đến tháng 12/1965, quân và dân Đông Bắc đã bắn tan xác 45 máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều tên giặc lái Mỹ. Với những chiến công vang dội đó, Hồ Chủ tịch quyết định tặng quân và dân Đông Bắc Cờ thưởng luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, ghi nhận chiến công đánh Mỹ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Vùng mỏ anh hùng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (1980-1982) diễn ra từ ngày 12-15/5/1980, tại hội trường Giao Tế - Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Ảnh tư liệu

Từ khi thành lập tỉnh đến 1975, trong điều kiện một tỉnh tập trung đông đảo công nhân, lại có vùng nông thôn, vùng biển và rừng núi, là một tỉnh hợp nhất, Đảng bộ đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo. Được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã chủ động tìm tòi để có được phương hướng, nội dung, phương thức xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng cả hai hướng: Qua công tác, sản xuất và chiến đấu, vừa thường xuyên giáo dục nâng cao lập trường, quan điểm giai cấp công nhân cho cán bộ đảng viên, vừa không ngừng tăng thành phần công nhân trong đội ngũ đảng viên và đào tạo cán bộ từ thành phần công nhân. Đặc biệt Đảng bộ quan tâm trước hết đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các nhà máy, xí nghiệp, trong các hợp tác xã, trong trường học, đơn vị vũ trang...

Đến giai đoạn đổi mới, Quảng Ninh vươn lên trở thành một ngôi sao cải cách của cả nước. Để làm được điều đó, tỉnh đã không ngừng giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh luôn giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, bảo đảm cơ bản cho những thắng lợi của công cuộc đổi mới. Thấm nhuần bài học vô cùng quý giá này, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong suốt 30 năm đổi mới đã không ngừng chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng chỉ đạo tất cả các cấp ủy luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập toàn diện kiến thức, tự phê bình nghiêm khắc những mặt non kém, tự chỉnh đốn mình; đồng thời, lường trước, nhận diện và đẩy lùi những nguy cơ làm cho Đảng đánh mất vị trí, vai trò lãnh đạo của mình.

Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong quá trình phát triển, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Quảng Ninh coi là vấn đề “then chốt”, bảo đảm cho Đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Tỉnh không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 6/4/2022. Ảnh: Đỗ Phương

Trong đó, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tỉnh kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/1/2022); đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy chế, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chú trọng khâu phòng ngừa thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; cấp ủy viên các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải đi trước nêu gương, làm gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và tinh giản biên chế. Trong đó, quán triệt sâu sắc, toàn diện, triển khai kịp thời, hiệu quả, các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tổ chức, sắp xếp các mô hình thí điểm. Trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm hay, phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đạt được, tỉnh giữ vững sự ổn định, tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tỉnh thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố; hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của 100% sở, ngành sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Trung ương trong giai đoạn 2016-2021. Đã hoàn thành sớm, toàn diện mục tiêu tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương ở giai đoạn 2015-2022.

Lễ Kết nạp Đảng tại Chi bộ thông 6, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Ảnh: Vi Thu

Hiện Quảng Ninh duy trì mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại huyện đảo Cô Tô và tại 115/177 (bằng 65%) đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại 12/13 (bằng 92,3%) đơn vị cấp huyện và tại 138/177 (bằng 78%) đơn vị cấp xã. Đồng thời, duy trì mô hình 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm Dân tin, Đảng cử” hai nhiệm kỳ liên tiếp (2015-2020, 2020-2025), củng cố, phát huy hiệu quả thiết thực của mô hình ngày càng khẳng định chủ trương đúng đắn phù hợp của Tỉnh ủy, được minh chứng ở cả góc độ lý luận, khoa học và thực tiễn. Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy, chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ gắn với tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật đảng được gắn với thanh tra theo pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giám sát có thẩm tra, kiểm tra các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chỉ trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng, 1.616 đảng viên (khiển trách 1.221, cảnh cáo 218, cách chức 12, khai trừ 165 trường hợp). Tỉnh cũng nghiêm túc, chủ động, nỗ lực, quyết liệt khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Làm việc với tỉnh Quảng Ninh đầu tháng 2/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đúng mức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất và ý chí đổi mới sáng tạo. Đồng chí khẳng định, đây là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của tỉnh.

Theo Bảo Bình/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7805 Tổng lượt truy cập 87092993