Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn

Nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến cháy rừng, triển khai hiệu quả phương án chữa cháy rừng và giảm thiểu số vụ cháy, mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND TP Uông Bí đã có văn bản số 1724/UBND-KT ngày 05/6/2023 về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm Công điện 441/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các công điện của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, của Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND thành phố Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm thành phố tham mưu UBND thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCCCR trên địa bàn; tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành, rà soát phương án, xây dựng kế hoạch PCCCR của các đơn vị, chủ rừng. Đồng thời yêu cầu 100% các chủ rừng hoàn thành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/10/2023.

Ảnh minh hoạ.

Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tiến hành xác định cụ thể từng vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để chủ động thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCCR; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng gần khu dân cư, khu đô thị, khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; đồng thời rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, điều chỉnh phương án, kế hoạch PCCCR đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống khi xảy ra cháy rừng. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của chủ rừng trong việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng, cải tạo đường băng cản lửa, thu dọn thực bì đối với diện tích rừng được giao, thuê; hướng dẫn chủ rừng xác định mức độ thiệt hại và các giải pháp để phục hồi rừng sau khi cháy, thực hiện chế độ báo cáo vụ cháy rừng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày vụ cháy rừng được dập tắt; chủ trì tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và có phương án theo dõi, phục hồi rừng. Cùng với đó, tăng cường bố trí kiểm lâm xuống các địa bàn trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Đối với Phòng Kinh tế thành phố, cần tham mưu ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ  và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, tập trung vào các địa phương có rừng; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên của các dự án, công trình trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các đội nghiệp vụ, công an các phường xã chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng tăng cường trinh sát địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng; phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý kịp thời; phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; kiểm tra an toàn  về PCCCR định kỳ, đột xuất theo quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động các phương án, hiệp đồng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR và quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy rừng, phá rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng, tuần tra, bắt giữ các đối tượng phá rừng trái phép; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, truy quét những khu vực dễ xảy ra phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm rừng; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trung tâm Truyền thông - Văn hoá thành phố phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; xây dựng bản tin phát trên hệ thống loa phát thanh của các phường, xã, đặc biệt là trong thời gian cao điểm nắng nóng, khô hạn; kịp thời thông tin dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên; tuyên truyền chủ rừng hạn chế đốt xử lý thực bì, tạm dừng đốt xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian cao điểm.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCCCR trên địa bàn quản lý; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR; tăng cường tuyên truyền và kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng; thành lập các đội tình nguyện phòng cháy, chữa cháy rừng; yêu cầu các đơn vị được tạm giao giai đoạn chuẩn bị dự án phải có trách nhiệm quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ nguyên trạng diện tích rừng có trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch; yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy với trưởng thôn/khu, kiểm lâm địa bàn; tuyên truyền, vận động đến toàn thể nhân dân gần khu vực rừng tuyệt đối không được đốt rác gây tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy rừng; dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao), cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); tổ chức hoạt động có hiệu quả các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án “4 tại chỗ”. Đồng thời rà soát, xây dựng lại phương án PCCCR đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê; thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các chủ rừng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; chủ động công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trong diện tích được nhà nước giao đất, giao rừng; nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình nhân dân để báo cáo, tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kịp thời thực hiện phương án bảo vệ rừng, trồng lại rừng trên diện tích bị cháy.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 716 Tổng lượt truy cập 13806974