Quảng Ninh thực hiện quy trình 5 bước bổ sung quy hoạch cán bộ

Ngày 24/1, Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt theo quy trình 5 bước để rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và chức danh Ủy viên BTV Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50518 Tổng lượt truy cập 86573050