Nỗ lực duy trì vị trí tốp đầu trong cải cách hành chính

Quảng Ninh luôn xác định cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là động lực quan trọng để phát triển KT-XH bền vững. Do đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, mục tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt nêu cao phương châm "5 thật" để các cơ quan nhà nước và cán bộ trong tỉnh thực hiện, đó là ứng xử chân thành để doanh nghiệp suy nghĩ thật - doanh nghiệp nói thật - chính quyền hành động thật - các nỗ lực của tỉnh có kết quả thật - và người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái giải quyết TTHC cho doanh nghiệp trên Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS.

5 năm qua, Quảng Ninh liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI (2017-2021); 4 năm liên tiếp (2017-2020) xếp thứ nhất về Chỉ số PAR INDEX, năm 2021 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS (2019-2021). Đây là kết quả từ những nỗ lực lâu dài trong thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ các mô hình đột phá về cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một nền hành chính phục vụ. Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước được nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Để đạt được kết quả này, phát huy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thông qua mô hình trung tâm hành chính công, Quảng Ninh liên tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC từ 40-60% so với quy định; đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào giải quyết tại trung tâm hành chính công các cấp; cung cấp 1.712/1.832 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó có 1.387 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 75%, tương ứng với 100% TTHC đủ điều kiện; tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ 70%; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.222 thủ tục, đạt tỷ lệ 75%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước, đúng hạn của Quảng Ninh luôn đạt tỷ lệ rất cao, trên 99%. Kết quả này đã mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ vậy, Quảng Ninh cũng tích cực đề ra nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm thu hút, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để vừa tuyển dụng được người làm việc có đủ trình độ, vừa đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm. Đồng thời, đổi mới trong công tác bổ nhiệm thông qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong xây dựng chính quyền điện tử làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, minh bạch, vì nhân dân phục vụ. Đến nay, là địa phương có số lượng các cơ quan triển khai ISO điện tử nhiều nhất trong cả nước với 227 cơ quan, qua đó, góp phần hiện đại hóa nền hành chính.

Đoàn công tác Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) kiểm tra công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Quảng Ninh, tháng 9/2022. Ảnh: Minh Hà 

Với quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa mục tiêu: “Giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây không chỉ là đưa ra mục tiêu giành điểm số, vị trí cao nhất của các chỉ số, mà quan trọng là hướng đến xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu đổi mới, sáng tạo, xây dựng văn hóa cam kết, văn hóa đồng hành, văn hóa thực thi của chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023 và những năm tới Quảng Ninh tiếp tục xác định cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là động lực quan trọng để phát triển KT-XH bền vững. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, gắn với định vị thương hiệu dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng KT-XH, nguồn nhân lực chất lượng cao, chất lượng cải cách hành chính. Đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảm bảo hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định để đổi mới cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh hình thức đối tác công tư để huy động các nguồn lực đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Riêng đối với các cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, tỉnh cũng yêu cầu chủ động rà soát nghiên cứu kỹ các chỉ số thành phần chưa được đánh giá cao, khẩn trương nghiên cứu các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới cách làm, sáng kiến và kiểm tra, đôn đốc, giám sát. Trước mắt, giai đoạn đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu và toàn thể CBCCVC-NLĐ với quyết tâm cao nhất nhằm duy trì và giữ vững các chỉ số. Đồng thời, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nhất là lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Cùng với đó, tỉnh sẽ huy động, phân bổ và sử dụng tổng thể các nguồn lực, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, nguồn lực bên ngoài là quan trọng; số hóa trong giải quyết TTHC ở cả 3 cấp chính quyền; tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng; tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc thực hiện cải cách TTHC.

Theo Hoài Anh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33745 Tổng lượt truy cập 90667556