Nâng cao niềm tin từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong quá trình phát triển, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được tỉnh coi là vấn đề then chốt, bảo đảm cho Đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để từng bước xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Đây là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của tỉnh trong những năm qua.

Huyện ủy Cô Tô tổ chức lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5/2023. Ảnh: Trung tâm TT-VH Cô Tô

Nối tiếp những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Quảng Ninh đặt mục tiêu tới năm 2030 xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; GRDP bình quân đầu người hơn 15.000 USD/năm. Đến năm 2045 Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiền đề quan trọng nhất. Theo đó, Đảng bộ tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được tỉnh tập trung nêu cao, trong đó cấp ủy viên các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, phải đi trước nêu gương, làm gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống.

Công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên được quan tâm; nhất là tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng, 1.616 đảng viên (khiển trách 1.221, cảnh cáo 218, cách chức 12, khai trừ 165). Tỉnh nghiêm túc, chủ động, nỗ lực, quyết liệt khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Sinh hoạt Đảng tháng 8 của Chi bộ thôn Tân Thành (xã Tân Việt, TX Đông Triều) tổ chức. Ảnh: Mạnh Trường

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và tinh giản biên chế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, quán triệt sâu sắc, toàn diện, triển khai kịp thời, hiệu quả, các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tổ chức, sắp xếp các mô hình thí điểm. Trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm hay, phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đạt được, tỉnh giữ vững sự ổn định, tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tỉnh thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố; hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của 100% sở, ngành sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Trung ương trong giai đoạn 2016-2021. Tỉnh hoàn thành sớm, toàn diện mục tiêu tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương giai đoạn 2015-2022. Quảng Ninh hiện duy trì mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 115/177 đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại 12/13 đơn vị cấp huyện và tại 138/177 đơn vị cấp xã; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (bản, khu phố) theo phương châm "Dân tin, Đảng cử” hai nhiệm kỳ liên tiếp (2015-2020, 2020-2025). Các mô hình ngày càng khẳng định chủ trương đúng đắn phù hợp của Tỉnh ủy, được minh chứng ở cả góc độ lý luận, khoa học và thực tiễn.

Tỉnh tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về lề lối, mối quan hệ làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, quản lý, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là đối với việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ sở, động lực  tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển đột phá. Đến nay Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc với đà tăng trưởng 2 con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngay cả trong giai đoạn rất khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát. Cùng với đó là  nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá đã góp phần đưa công cuộc đổi mới toàn diện của tỉnh đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành sớm nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020-2025.

Theo Hoài Anh/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20868 Tổng lượt truy cập 90720310