Năm 2016: Đảng bộ Thành phố Uông Bí kết nạp được 255 đảng viên

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua Đảng bộ Thành phố Uông Bí thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX đã đề ra, coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Quang cảnh lễ kết nạp đảng ở Chi bộ văn phòng Thừa phát lại Uông Bí.

Trong năm, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 255 đảng viên, tăng 4,4% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Có được kết quả trên là do hằng năm các cấp uỷ đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng.

Tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới kết nạp ở Chi bộ văn phòng Thừa phát lại Uông Bí.

Cũng trong năm, Đảng bộ đã chuyển sinh hoạt đảng cho 536 lượt đảng viên đi và đến; chuyển đảng chính thức cho 210 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02; 19/5; 02/9 và 07/11 cho 284 đồng chí. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị đối với đảng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị giữ mối liên hệ tại nơi cư trú.

Đỗ Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 807 Tổng lượt truy cập 90905132