Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng

Đây là mục tiêu xuyên suốt của Quảng Ninh trong công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện cụ thể được mục tiêu này, ngày 26/9/2022, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030.

Hệ thống phun sương dập bụi cao áp tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng nổi bật cả về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, Quảng Ninh rất thuận lợi trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong bảo vệ môi trường sinh thái. Bởi lẽ, Quảng Ninh vừa duy trì khai thác than, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp nặng, vừa phát triển du lịch, dịch vụ.

Xuất phát từ thực tế trên, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp đồng bộ trên quan điểm nhất quán phát triển kinh tế nhanh, bền vững nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường. Vì vậy, sự ra đời của Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực hợp lý, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành trong tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến về ý thức, hành động trong công tác bảo vệ môi trường.

Phun nước tưới đường, dập bụi của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.

Là cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhà nước các lĩnh vực như: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường, Sở TN&MT trong thời gian qua đã tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách về tài nguyên, môi trường phù hợp với thực tiễn địa phương. Nhờ đó, nguồn lực đất đai, tài nguyên được khai thác hiệu quả và ngày càng phát huy giá trị. Đảng ủy Sở TN&MT đề ra những chương trình, giải pháp cụ thể, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Ngay khi Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành, chúng tôi đã ra nghị quyết triển khai chương trình hành động với kế hoạch cụ thể, xây dựng lộ trình thực hiện đến từng chi bộ. Để Nghị quyết triển khai hiệu quả, hằng năm chúng tôi chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với từng phần việc, kế hoạch đã đề ra. Nhất là quản lý quy hoạch, xây dựng, sử dụng hợp lý có hiệu quả tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường.

Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn có những đóng góp rất quan trọng cho Quảng Ninh cả về ngân sách cũng như thực hiện các chính sách an sinh - xã hội. Tuy nhiên, những thách thức, áp lực trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển than đối với môi trường của Quảng Ninh cũng rất nặng nề. Nỗ lực bảo vệ môi trường gắn sản xuất kinh doanh, trung bình mỗi năm TKV đã chi hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác này. Chỉ tính riêng năm 2021, TKV đã chi gần 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục là giải pháp hữu hiệu giúp TKV từng bước giải quyết hiệu quả mâu thuẫn giữa phát triển sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường bền vững. Đây thực sự là “kim chỉ nam” có ý nghĩa quan trọng đối với Chiến lược phát triển “xanh” của TKV không chỉ cho hiện tại mà còn trong các năm tiếp theo.

Phụ nữ Khu 7, phường Hà Tu, TP Hạ Long với mô hình biến rác thành tiền bảo vệ môi trường.

Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai Đỗ Ngọc Tú cho biết: Quán triệt Nghị quyết số 10 của  BCH Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo của TKV, trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng công tác môi trường. Phương án đến năm 2025, Công ty sẽ đầu tư 13 hạng mục công trình môi trường trọng điểm tại khu vực cảng Làng Khánh. Đến nay, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã hoàn thành 8/13 hạng mục công trình môi trường với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Mục tiêu của những dự án nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, ồn phát tán ra môi trường trong quá trình sản xuất và  đảm bảo công tác thoát nước với chất lượng nước thải ra môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm từ đảng viên đến quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh được triển khai sẽ góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thu Uyên/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 619 Tổng lượt truy cập 9037386