Khi ý Đảng hợp lòng dân

Ngày 02/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố Uông Bí trong tình hình mới, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền từ thành phố tới cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, điểm cốt lõi của Nghị quyết là tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong Nhân dân trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương đầu tư, nâng cấp hạ tầng với tinh thần dùng sức dân để lo cho dân.

Nghị quyết ươm mầm từ thực tiễn

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XX, Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 là: “Cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025”. Đây là mục tiêu đầy thách thức đối với cấp ủy, chính quyền thành phố.

Bởi trên thực tế, thành phố Uông Bí tuy đã đạt được các tiêu chí chủ yếu của đô thị loại II từ năm 2013, nhưng mức độ đáp ứng còn chưa cao. Tính đến năm 2022, tổng điểm xét hạng phân loại theo tiêu chí đô thị loại II của thành phố Uông Bí là 78,97, chỉ cao hơn mức tối thiểu là 8,97 điểm, trong đó, nhiều tiêu chuẩn còn chưa đạt tối thiểu. Trong khi đó, so với chuẩn của tiêu chí đô thị loại I (theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị), đô thị Uông Bí mới đạt 63,55/100 điểm, còn thiếu 11,65 điểm so với mức tối thiểu.

Tính đến năm 2022, tổng điểm xét hạng phân loại theo tiêu chí đô thị loại II của thành phố Uông Bí là 78,97.

Đô thị Uông Bí hiện mới đạt 63,55/100 điểm, thiếu 11,65 điểm so với mức tối thiểu theo tiêu chí đánh giá đô thị loại I.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, thành phố Uông Bí cần nguồn lực rất lớn để thực hiện chỉnh trang đô thị. Theo Đề án chỉnh trang đô thị thành phố Uông Bí giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư để khắc phục các tiêu chí còn chưa đạt đô thị loại I của Thành phố khoảng 5.592 tỷ đồng; tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.918,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.082,8 tỷ đồng, vốn xã hội hoá - doanh nghiệp 837 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 tổng nhu cầu vốn đầu tư 3.672,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 2.069 tỷ đồng, vốn xã hội hoá - doanh nghiệp 1.602,4 tỷ đồng. Tuy nhiên theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố dự kiến tổng nguồn vốn là 2.026 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh, tổng nguồn vốn giảm còn 1.626 tỷ đồng, rất thấp so với nhu cầu.

Từ thực tiễn đó, kêu gọi nguồn lực chung tay của Nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện nâng cấp, chỉnh trang đô thị được xác định là giải pháp cốt lõi để Uông Bí từng bước hoàn thiện mục tiêu đã đề ra. 

Hội nghị BTV Thành ủy.

Sự ra đời và đi vào thực tiễn của Nghị quyết 08-NQ/TU về một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố Uông Bí trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 là giải pháp nhằm cụ thể hoá quan điểm “Dùng sức dân để lo cho dân”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền từ thành phố tới cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo và tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong Nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương đầu tư, nâng cấp hạ tầng.

Các hộ dân ngõ 34, phố Tre Mai, phường Nam Khê đóng góp kinh phí làm đường giao thông ngõ, thiết thực cụ thể hoá chủ đề công tác năm 2023 về “Chung tay chỉnh trang đô thị” cũng như Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Cách làm linh hoạt, tạo sức lan tỏa

Huy động nguồn lực xã hội hoá - dùng sức dân để lo cho dân là việc làm không mới, đặc biệt là trong công tác chỉnh trang đô thị và đã được các cấp, các ngành, địa phương, khu dân cư của thành phố Uông Bí triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua. Bằng nguồn lực xã hội hoá, đã có nhiều công trình, con đường, ngõ phố được người dân chung tay chỉnh trang nâng cấp, góp phần hình thành diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Phường Quang Trung là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố phát động phong trào thi đua chung tay chỉnh trang đô thị.

Phường Vàng Dang ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm về chung tay chỉnh trang đô thị.

Bám sát tinh thần và nội dung Nghị quyết 08, các cấp các ngành đã xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả. Cụ thể như Nghị Quyết số 93 ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với chủ đề công tác năm là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị”; Chương trình hành động số 199 ngày 27/01/2023 của UBND thành phố Uông Bí nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Trung ương, tỉnh và thành phố; Kế hoạch số 144 ngày 30/01/2023 của UBND Thành phố thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về “Chung tay chỉnh trang đô thị” trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp uỷ từ thành phố tới cơ sở đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố bằng việc cụ thể hoá các chủ trương, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương; tổ chức phát động, nô nức triển khai, sẵn sàng dự kiến các công trình, phần việc, nội dung thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi… đã cho thấy ý Đảng hợp lòng dân.

Nhân dân khu 4, phường Quang Trung ủng hộ kinh phí làm đường giao thông liên khu.

Nghị quyết 08 ra đời đã định hướng rõ nét để công tác chung tay chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố được tăng cường triển khai đồng bộ, gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Đảng bộ thành phố về “Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị”, tạo thành phong trào sôi nổi, giàu ý nghĩa. Qua phong trào đã nhân lên niềm tự hào và trách nhiệm của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần làm thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phường Vàng Danh khánh thành tuyến đường khu 6.

Trong bối cảnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước chi cho đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân còn hạn chế, thành phố đã tập trung tái cơ cấu nguồn vốn, ưu tiên đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị một cách vừa tổng thể, vừa sâu rộng, ưu tiên các dự án công trình trọng điểm, động lực, phục vụ hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, tạo chuyển biến căn bản về bộ mặt đô thị.

BTV Thành ủy nghe và cho ý kiến đối với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040.

Thành phố đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040, trình Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến; tiếp tục hoàn thiện 03 đồ án điều chỉnh quy hoạch các phân khu I, F, K và 02 đồ án lập quy hoạch các phân khu A, C; khẩn trương triển khai lập mới các đồ án quy hoạch, làm cơ sở để thu hút kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án. 

Trong năm 2023, thành phố đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 07 dự án với tổng mức đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là 430 tỷ đồng. Hiện nay, Thành phố đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện 09 dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm, với tổng mức đầu tư 556,70 tỷ đồng.

Biểu đồ.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết chung tay chỉnh trang đô thị” được các xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức phát động với các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu cụ thể với phương châm lấy phát huy tinh thần, trách nhiệm và sự ủng hộ của Nhân dân là nền tảng, lấy tuyên truyền vận động là giải pháp và lấy khu dân cư là địa bàn tổ chức thực hiện. Hiểu rõ sức mạnh của sự đồng thuận, vận dụng linh hoạt chỉ đạo của thành phố và địa phương về chung tay chỉnh trang đô thị, hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở đã khơi dậy và phát huy sức mạnh của Nhân dân trong việc cùng chung tay xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp với nhiều hình thức đa dạng, tạo được không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhiều công trình, phần việc khó trong chỉnh trang đô thị đã được hoàn thành với sự ủng hộ của Nhân dân.

Khu 6, phường Thanh Sơn và điểm sáng trong phong trào chung tay chỉnh trang đô thị.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, nhân dân trên địa bàn khu 6, phường Thanh Sơn đã đóng góp kinh phí trên 400 triệu đồng chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các công trình đường giao thông liên tổ.

Người dân ngõ 3, đường Lựng Xanh, phường Quang Trung tự nguyện đóng góp kinh phí thực hiện hệ thống rãnh thoát nước tuyến đường liên tổ trị giá 100 triệu đồng.

Nhân dân ngõ 3, đường Lựng Xanh, phường Quang Trung tự nguyện tháo dỡ công trình vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng làm đường giao thông.

Trái ngọt từ tinh thần đồng thuận

Đến ngày 31/7/2023 toàn thành phố đã hoàn thành 112 công trình, phần việc do Nhân dân tự tổ chức, đóng góp kinh phí thực hiện, với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp khoảng 7,67 tỷ đồng; giá trị đất đai, vật kiến trúc do Nhân dân tự hiến khoảng 7,94 tỷ đồng. 

Trong phong trào thi đua xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, năm 2023, toàn thành phố có 77 tuyến được đăng ký. Cụ thể, phường Quang Trung có 13 tuyến; phường Trưng Vương 10 tuyến; phường Thanh Sơn 03 tuyến; phường Yên Thanh 04 tuyến; phường Phương Đông 12 tuyến; phường Phương Nam 14 tuyến; phường Nam Khê 03 tuyến; phường Bắc Sơn 01 tuyến; phường Vàng Danh 11 tuyến và  xã Thượng Yên Công 06 tuyến. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thành phố đã huy động các nguồn lực ngoài ngân sách chung tay thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Phát huy trách nhiệm xã hội, thiết thực ủng hộ chủ trương của thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã chung tay hỗ trợ 4,85 tỷ đồng và 20 ngày công để hoàn thành 07 công trình chỉnh trang đô thị. UBND các phường xã kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân chung tay thực hiện nâng cấp mở rộng 7,2km đường giao thông; sửa chữa, nâng cấp 6 công trình công cộng; lắp mới 11,3km tuyến điện chiếu sáng; nạo vét, khơi thông 1,64km mương, rãnh thoát nước; trồng mới 5,60km đường hoa với tổng giá trị quy đổi là 10,86 tỷ đồng.

Công ty CP than Vàng Danh lắp đặt cụm đèn trang trí dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ ủng hộ phường Vàng Danh.

Nhân dân khu Đồng Minh, phường Phương Đông tự nguyện hiến 100m2 đất và 50m tường rào thực hiện công trình xây dựng tuyến đường liên khu.

Nhân dân tổ 35, khu 6, phường Trưng Vương hiến 95m2 đất, phá dỡ 75m tường rào ủng hộ làm đường giao thông.

Chi hội nông dân khu 4, phường Bắc Sơn huy động gần 150 ngày công tham gia thực hiện công trình Đường nội đồng xanh.

Các hộ gia đình thuộc 2 tổ dân cư số 4 và 5 thuộc khu Chạp Khê, phường Nam Khê đóng góp kinh phí gần 400 triệu đồng làm đường giao thông liên khu.

Lắp đèn điện chiếu sáng tại khu Miếu Thán - Đồng Bống từ nguồn ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp.

Công ty CP than Vàng Danh chung tay ủng hộ thực hiện trải thảm nhựa bê tông tại sân nhà văn hóa khu phố 3.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh hỗ trợ cho Nhân dân khu phố 2 thực hiện việc trải thảm nhựa bê tông tuyến đường trong khu và sân nhà văn hóa.

 Công ty CP than Vàng Danh chung tay ủng hộ kinh phí Trải thảm nhựa bê tông tại những tuyến phố chính trên địa bàn phường Vàng Danh.

Tháng 7/2023, thành phố Uông Bí tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và phát động phong trào chung tay xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đã cam kết hỗ trợ kinh phí gần 40 tỷ đồng thông qua các hình thức khác nhau như hỗ trợ kinh phí, công trình, vật liệu xây dựng… để cùng thành phố đầu tư, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đông đảo cộng đồng và Nhân dân.

Các đơn vị doanh nghiệp cam kết ủng hộ trên 38 tỷ đồng chung tay cùng thành phố thực hiện công tác chỉnh trang đô thị.

Với những phương thức sáng tạo, thiết thực trong tuyên truyền, vận động, minh bạch trong triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hoá, thành phố Uông Bí nhiều năm qua đã được công nhận là điển hình tiên tiến trong huy động nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Sự ra đời và đi vào cuộc sống của Nghị quyết 08-NQ/TU về một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng chỉnh trang đô thị thành phố Uông Bí trong tình hình mới giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã thực sự trở thành đòn bẩy, đưa việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trở thành một phong trào thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Bên cạnh hỗ trợ thành phố kinh phí và các công trình chỉnh trang đô thị, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã đầu tư chỉnh trang lại trụ sở làm việc, góp phần làm đẹp cảnh quan của thành phố.

Những kết quả từ thực tiễn cũng đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả rõ nét của Nghị quyết. Không còn giới hạn trong các mục tiêu, chỉ tiêu hay con số, với sự ủng hộ của đông đảo quần chúng Nhân dân,  tinh thần “chung tay chỉnh trang đô thị” của Nghị quyết 08 đã trở thành kim chỉ nam trong lộ trình phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025 của thành phố Uông Bí.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12755 Tổng lượt truy cập 15299716