Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024

Ngày 29/3, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024.

Giảng viên truyền đạt chuyên đề tại lớp.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 có trên 150 học viên là các quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. 

Trong chương trình, các học viên đã được nghiên cứu, học tập 5 bài theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chương trình, các học viên cũng được nghiên cứu chuyên đề khái quát kết quả tình hình KT- VH - XH của thành phố Uông Bí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11990 Tổng lượt truy cập 90705656