Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2

Sáng ngày 20-7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2. Tới dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Hải, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thành, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố; Nguyễn Chiến Thắng, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 8 ngày, 88 đảng viên mới thuộc 19 Chi Đảng bộ cơ sở được bồi dưỡng 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức, phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Đây là những chuyên đề hết sức quan trọng nhằm giúp các đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn xem video:

 

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20283 Tổng lượt truy cập 90719391