Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2017

Sáng ngày 17-1-2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2017. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có các lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ban CHQS thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Tham gia lớp học có 110 học viên là thanh niên ưu tú chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự và quần chúng ưu tú tại các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn thành phố Uông Bí. Trong 3 ngày học tập, các học viên được học bồi dưỡng qua 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Đây là những kiến thức khái quát rất cơ bản nhằm nâng cao nhận thức cho học viên hiểu biết về Đảng, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cương lĩnh chính trị, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từ đó giác ngộ xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86678 Tổng lượt truy cập 90901756