Kế hoạch số 81

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Chi tiết kế hoạch tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3797 Tổng lượt truy cập 91138844