Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Sáng 26/5, đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thành phố Uông Bí; họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố Uông Bí đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác triển khai đề án đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Thành phố đã triển khai 19/21 dịch vụ công thiết yếu theo thẩm quyền của UBND cấp huyện. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 259/259, bằng 100% thủ tục; trong đó, TTHC triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 là 202/259, bằng 78%. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành dọc triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đang thực hiện tại Trung tâm hành chính công là 07/68, bằng 10,3%. Có 258 thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tổng số thủ tục thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 237/259 thủ tục, bằng 91,5% số TTHC tại Trung tâm; thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 215/259 thủ tục, bằng 83%. 100% hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn…

Thành phố đã xác minh thông tin, chi trả trợ cấp qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với người thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 11/QH và diện trợ cấp Covid-19 theo Nghị quyết 68; triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử không thu phí tiền mặt tại 100% các trường học và trên địa bàn thành phố, Trung tâm Hành chính công và một cửa điện tử các xã, phường.

Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Công an thành phố đã thu thập dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của thẻ CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1,2. Đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu về cập nhật CMND 9 số, hộ không có chủ hộ, có nhiều chủ hộ, trùng dữ liệu trong tỉnh, thiếu trường thông tin; cơ bản hoàn thành việc xử lý chỉ tiêu trùng dữ liệu ngoài tỉnh; đang tiếp tục xử lý các trường hợp sai cấu trúc số định danh cá nhân, sai lệch thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội, dữ liệu tư pháp…

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng luôn được thành phố đặc biệt quan tâm; đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào để mất an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

Triển khai kế hoạch đánh giá Chuyển đổi số toàn diện tại Thành phố Uông Bí, các phòng, ban, ngành tập trung nêu các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố liên quan; xác định lợi thế chuyển đổi số của từng khu vực, từ đó rút ra các bài học thực hành tốt nhất, những điểm yếu cần phải cải thiện dựa trên việc phân tích, đánh giá điểm số về chuyển đổi số theo từng nhóm chỉ số thành phần.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các cơ quan thường trực gồm Công an thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố căn cứ các chỉ đạo của tỉnh để tham mưu ban hành các văn bản triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thành phố Uông Bí. Đối với các phòng, ban chuyên môn, căn cứ theo nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện. Đồng chí lưu ý cần tập trung cao điểm thực hiện các chỉ tiêu về cấp căn ước công dân điện tử, định danh điện tử; trong đó cần quan tâm đặc biệt đến 2 địa bàn phường Quang Trung và Vàng Danh. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đề án; tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ triển khai thực hiện. Trong xây dựng chính quyền điện tử cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, đặt lộ trình thực hiện cụ thể, nhằm mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn...

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10055 Tổng lượt truy cập 9408618