Hội thảo chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”

Chiều 16/11, Ban Thường vụ Thành uỷ Uông Bí tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”. Các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Bích, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Quốc Trung, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đồng chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; Trung tâm Chính trị thành phố; Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở: Bí thư chi bộ các thôn, khu dân cư; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ kinh tế tư nhân.

Quang cảnh hội thảo.

Theo báo cáo thực trạng công các phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020-2023, năm 2020, Đảng bộ thành phố có 46 tổ chức đảng (25 đảng bộ, 21 chi bộ) với tổng số 7.480 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đến nay Đảng bộ thành phố có 41 tổ chức cơ sở đảng (24 đảng bộ, 17 chi bộ); 304 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 7.894 đảng viên (tăng 10 chi bộ quân sự xã, phường được thành lập mới từ tháng 10/2023). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 793 đảng viên mới, bình quân hằng năm kết nạp được 198 đảng viên, tỷ lệ bình quân 2,4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Qua đánh giá cho thấy, công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; từng bước tạo được sự đồng thuận, quan tâm ủng hộ trong xây dựng, phát triển, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị-xã hội, góp phần tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ báo cáo tại hội thảo.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tư nhân. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, người lao động phấn đấu vào Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, lựa chọn đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên, trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Tổ chức đảng từng bước thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân chính trị và mối quan hệ; có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng người lao động; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; định hướng tuyên truyền, ổn định tình hình; vận dụng linh hoạt chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đảng viên mới được kết nạp đều thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu, tạo được phong trào thi đua trong học tập, lao động sản xuất.

Đại biểu tham luận, thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến tham luận, thảo luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên; những cách làm hiệu quả và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, bồi dưỡng phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, đơn vị kinh tế tư nhân, khu dân cư...

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố đã luôn tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng thực hiện công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng; quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia công tác phát triển đảng viên; tập trung nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng quần chúng và đảng viên mới; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chế độ, chính sách đối với đảng viên và quần chúng. Cùng với đó là tập trung công tác phát triển đảng viên trong các nhóm đối tượng cụ thể như trong học sinh, sinh viên, khu dân cư, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, các đơn vị kinh tế tư nhân…

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3800 Tổng lượt truy cập 91138858