Hội nghị đánh giá kết quả hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2014, triển khai kế hoạch hỗ trợ năm 2015

Vừa qua, BCĐ thực hiện quyết định 1956 về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, TP Uông Bí đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2014, triển khai kế hoạch hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2015; điều tra khảo sát, đăng ký nhu cầu học nghề năm 2016. Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Vừa qua, BCĐ thực hiện quyết định 1956 về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, TP Uông Bí đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2014, triển khai kế hoạch hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2015; điều tra khảo sát, đăng ký nhu cầu học nghề năm 2016. Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

  

Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014, BCĐ 1956 của thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thành viên từ cấp thành phố tới cấp cơ sở làm tốt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện đề án, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm; điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn hàng năm….

Trong năm 2014, BCĐ đã tổ chức 6 lớp dạy nghề với tổng số học viên là 210. Trong đó có 2 lớp đào tạo nghề nông nghiệp là lớp trồng nấm tại xã Điền Công và lớp nuôi tôm thẻ chân trắng tại phường Yên Thanh; 4 lớp phi nông nghiệp với 2 ngành là lái xe bằng B2 và lớp kỹ thuật nấu ăn và phục vụ. Trong quá trình triển khai, BCĐ cũng đã yêu cầu các ngành, các cấp thường xuyên tiến hành kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đề án.

Trong năm 2015, BCĐ đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ lao động nông thôn với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Đào tạo nghề cho 140 lao động nông thôn ở trình độ sơ cấp nghề, phục vụ nhu cầu tuyển dụng lao động ở các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tỉ lệ lao động tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 70%; có ít nhất 2% người khuyết tật, 50% trở lên trên tổng số lao động là nữ được hỗ trợ học nghề.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề, thực trạng lao động trên địa bàn. Đồng thời đồng chí trưởng ban yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên của BCĐ cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với tình hình thực tế và nhu cầu của mỗi địa phương, mở rộng ngành nghề đào tạo gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Vận động sự vào cuộc của các ban, ngành, mở rộng đối tượng khảo sát. Đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10795 Tổng lượt truy cập 9409839