Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về kết quả rà soát xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng, trọng tâm là các dự án do Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo: Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt đối với công tác rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, không còn phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất đai, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, thất thoát ngân sách, tài sản công. Đồng thời đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận lãnh đạo, chỉ đạo rõ về các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nội dung này và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thu hồi, hủy bỏ trên 110 dự án chậm tiến độ, quá thời hạn nghiên cứu, không phù hợp với quy hoạch lớp trên, trong đó, đã thực hiện thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ 13 dự án do Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên triển khai nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2019 là 1 dự án, năm 2020 là 3 dự án, năm 2021 là 6 dự án và năm 2022 là 3 dự án.

Theo Báo cáo số 161 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tính đến ngày 18/4/2022, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên chỉ còn có 5 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 1 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả, tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo về các dự án sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Đối với 4 dự án đã triển khai đầu tư, xây dựng trên địa bàn TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư dự án, xác định lại trữ lượng giá trị rừng tại thời điểm thu hồi, rà soát hiện trạng đất đã được giao, cho thuê để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (tiền sử dụng đất và tiền thuê đất)...; không để thất thoát ngân sách nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân và lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét trách nhiệm của sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và chưa xử lý, khắc phục dứt điểm các nội dung kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đối với dự án Khu đô thị mới Ninh Dương, TP Móng Cái (giai đoạn 1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Móng Cái và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, thủ tục liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thu hồi, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi, gây lãng phí nguồn lực đất đai và tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, thất thoát ngân sách nhà nước, gây khiếu kiện trong nhân dân...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện rà soát, thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt (hoặc đề xuất thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt những nội dung vượt thẩm quyền) đối với 5 dự án Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đang nghiên cứu mà đã được giao lại cho các sở, ngành, địa phương thực hiện và đang đề xuất thủ tục đầu tư.

Các sở, ngành chức năng và các địa phương căn cứ vào kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả giám sát của cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thực hiện dứt điểm các quyết định thu hồi, hủy bỏ đã ban hành đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; rà soát kỹ lưỡng, xử lý các thủ tục liên quan bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân của từng dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, bảo đảm giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từng vụ việc cụ thể, nếu xét thấy đủ điều kiện và có căn cứ xác định vi phạm thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến kết quả tổ chức thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Thu Chung/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9675 Tổng lượt truy cập 9408039