Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII)

Ngày 29/6, cùng với các địa phương trong tỉnh và cả nước, thành phố Uông Bí tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 5, Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nghị do Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Uông Bí, dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố...

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 nêu rõ những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có những vấn đề lớn mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu nắm chắc nội dung cốt lõi của Nghị quyết, thống nhất trong nhận thức và hành động với quyết tâm cao xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tập trung quản lý đất đai để phát triển nông nghiệp; đổi mới chính sách cải cách tiền lương; rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh tế, kiên quyết xử lý nợ công; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Uông Bí.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp, từng cơ quan; đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao…

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Kết thúc hội nghị, tại điểm cầu thành phố Uông Bí, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nội dung được truyền đạt tại hội nghị, nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ được giao để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20066 Tổng lượt truy cập 90719061