Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Ngày càng thực chất, hiệu quả

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thời gian qua các cấp ủy trong tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, quán triệt học tập tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuyên đề về học tập và làm theo Bác, tháng 4/2023.

Cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh với nhiều hình thức, thiết thực, có hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội thi, cuộc thi, như: Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi…; tổ chức nhiều hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc; thường xuyên đổi mới và nâng chất lượng công tác sơ, tổng kết, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn nội dung, chương trình và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức của học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Trong đó bổ sung 2 chuyên đề vào chương trình học: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, đơn vị; nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội.

Nội dung sinh hoạt của các chi bộ có nhiều đổi mới; dành nhiều thời gian để đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, chậm thay đổi và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo. Mỗi quý ít nhất một lần các chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cụ thể để giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức thành công Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại", ngày 13/5/2023.

Hằng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đăng ký học tập và làm theo Bác… Từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với các địa phương, ngành trong tỉnh tổ chức 606 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 31.000 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 6 lớp cao cấp lý luận chính trị cho 430 học viên. Các trung tâm chính trị cấp huyện mở trên 1.600 lớp với gần 192.000 học viên tham gia; chủ yếu là các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, nghiệp vụ công tác đoàn thể.

Công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm chính trị cấp huyện chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề thông qua cơ chế mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia giảng dạy. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quản lý học viên bằng hệ thống camera giám sát; tăng cường trao đổi, thảo luận, cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự… trong các bài giảng; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó đã khắc phục cơ bản bệnh lười học, ngại học lý luận trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Các học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị K72-B07, khóa 2021-2023, học tập chuyên đề “Quản trị an ninh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giảng dạy.

Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, hầu hết các cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm, như: Đất đai, môi trường, ANTT… đã được các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các địa phương. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Theo Thu Chung/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18723 Tổng lượt truy cập 9068271