GẦN DÂN, SÁT DÂN, TRỌNG DÂN KINH NGHIỆM CỦA UÔNG BÍ

Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC); gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, công khai, dân chủ với nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo kịp thời giải quyết dứt điểm từ cơ sở, thì nơi đó giảm khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, không phát sinh điểm nóng. TP Uông Bí là một điển hình.

TP Uông Bí đang đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xúc tiến đầu tư vào các dự án công nghiệp, thương mại, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, lẽ tất yếu tiềm ẩn phát sinh khiếu nại, kiến nghị, đề xuất của công dân cao hơn. Tiên liệu trước điều này, thành phố luôn coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của nhân dân với quan điểm rõ ràng, thực hiện triệt để trách nhiệm theo quy định của trung ương, của tỉnh, tuy nhiên cần phải có sự vận hành, vận dụng sâu sát, hiệu quả, biến các nội dung của quy định trở thành chuyển biến hiệu quả trên thực tế.

Năm 2022, thành phố xây dựng chủ đề công tác năm là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các quy hoạch quan trọng của thành phố". Trong đó thực hiện nội dung GPMB, thành phố quán triệt trong toàn thể hệ thống chính trị tập trung quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, bởi có sự gắn bó mật thiết với nhau. Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, tầng lớp nhân dân, công tác này đạt được kết quả tích cực. Mặc dù, thành phố phải GPMB nhiều dự án lớn, phức tạp, nảy sinh nhiều vướng mắc, nhưng số vụ việc KNTC, kiến nghị giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt các vụ kéo dài, phức tạp, thành phố đều có hướng giải quyết, không phát sinh việc đột xuất, bất ngờ; không phát sinh vụ việc đông người phức tạp, các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Qua đó cho thấy, thành phố tiếp tục quyết liệt thực hiện trách nhiệm theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đang mang lại hiệu quả hết sức rõ nét.

Lãnh đạo TP Uông Bí đối thoại với các hộ dân mua đất của gia đình bà Phạm Thị Lấng, phường Phương Đông. (Ảnh Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Theo bà Dương Thu Hà, Trưởng ban tiếp công dân TP Uông Bí: Thành phố thực hiện nghiêm quy định không triệu tập họp vào những ngày tiếp dân định kỳ; thực hiện nghiêm việc Bí thư Thành ủy tham gia tiếp dân theo quy định. Theo Quy định số 11-QĐi/TW, người đứng đầu cấp ủy cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 lần/tháng, thành phố thực hiện tiếp dân 2 lần vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Cùng với đó, thành phố tăng cường đối thoại các vụ việc phức tạp, kéo dài. Các cuộc đối thoại của lãnh đạo thành phố diễn ra hằng tuần, có tuần thực hiện nhiều cuộc. Trực tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã có liên quan tổ chức đối thoại với từng hộ gia đình để giải quyết thấu đáo nguyện vọng của người dân. Thực tế nhiều nội dung rất vướng mắc, phức tạp, qua đối thoại công khai minh bạch đều có chuyển biến tích cực, sớm đi vào ổn định.

Một buổi tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền TP Uông Bí.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy Uông Bí, cho biết: Thành phố đã triển khai đầy đủ, ban hành kế hoạch, chương trình, quy định trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC của người đứng đầu cấp ủy. Quan trọng nhất là lồng ghép nội dung về coi trọng nắm bắt, tiếp công dân, giải quyết tốt KNTC, kiến nghị trong những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ở mức cao nhất. Thành ủy đưa vào nghị quyết lãnh đạo của năm, vào các kế hoạch, chương trình có liên quan, tích hợp các nội dung; như việc xây dựng Chỉ thị số 06-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác GPMB có nội dung nhấn mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị.

Bí thư Thành ủy Uông Bí kiểm tra công tác GPMB dự án trên địa bàn thành phố.

Song song với đó, thành phố quan tâm tiên liệu tốt tình hình, gần như phải đi trước một bước trong chỉ đạo để có sự tập trung cần thiết khi yêu cầu tình hình chính trị đòi hỏi công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị cao hơn bình thường. Khi đó đã có sự sẵn sàng, sẵn hệ thống, biện pháp phục vụ tốt cho chuyển biến của tình hình nếu có.

Theo Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường, đúc rút từ thực tiễn địa phương, trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân, rất cần sự đề cao trách nhiệm, đồng thời gắn với đúng vai. Một mặt phát huy vai trò trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong nắm bắt, tiếp, ghi nhận, đánh giá tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn, đồng thời qua đó thực hiện trách nhiệm là xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động bộ phận phòng, ban chuyên môn trong bộ máy chính quyền, trong hệ thống chính trị cũng như vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy. Ngoài ra, cần thể hiện rõ nét quan điểm, ý chí của hệ thống chính trị trong vụ việc cụ thể.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với TP Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cùng với phát huy vai trò trách nhiệm cần phải coi trọng tính thực chất của giải quyết KNTC, kiến nghị, tiếp công dân. Theo đó, việc “tiếp” phải gắn với giải quyết, giải quyết phải gắn đồng bộ với việc vận hành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội khác, các vấn đề về quản lý nhà nước, sao cho tiếp công dân là để ghi nhận, để làm và làm phải có cơ sở. Cần phải tránh các khuynh hướng chỉ ghi nhận, "hứa" nhưng không dựa trên căn cứ vững chắc về pháp lý, thực tế, cũng không đi đến hiệu quả. Đồng thời coi trọng thực chất trong việc đôn đốc cả đầu mối, cán bộ sao cho giải quyết công việc của dân phải giữ lời hứa.

Một góc đô thị Uông Bí.

Lãnh đạo, chỉ đạo trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên cũng rất quan trọng. Tiếp công dân để xem xét trách nhiệm, ý thức, mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một số đầu mối, một số cá nhân, cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý; đôn đốc chỉ đạo trực tiếp tại chỗ, có văn bản chỉ đạo nhắc nhở, giao nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời lồng ghép đánh giá mức độ của các tập thể, cá nhân đó. Từ đó, đem lại cho việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị có “sức sống”, hiệu quả thực chất, vai trò trong đôn đốc thực hiện tổng thể đồng bộ các nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh tính thực chất, hiệu quả công việc, thành phố xác định trong tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân phải biết lắng nghe, phải biết phân lập, xác định, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp lý, hợp pháp của người dân, nhưng đồng thời phải giữ vững kỷ cương, pháp chế. Nói không với các biểu hiện cố tình lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích tập thể, Nhà nước, cản trở các dự án công trình, đòi hỏi sự bất bình đẳng trong thực hiện chế độ, chính sách đối với công việc tương tự nhau. Điều đó thể hiện rất rõ trong tiếp, xử lý cá biệt trong đối thoại. Thực tế rất nhiều nội dung của công dân khiếu nại, kiến nghị có lý, có tình được thành phố quan tâm, đáp ứng, nên có vụ việc hết sức phức tạp nhưng đến nay đã ổn định. Điển hình như vụ việc tranh chấp đất đai tại phường Phương Đông liên quan đến gần 30 hộ dân, dự án GPMB tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài tại phường Yên Thanh...

Bí thư Thành uỷ Uông Bí Nghiêm Xuân Cường vận động người dân đồng thuận GPMB phục vụ dự án đường Xóm Giữa, phường Phương Đông. Ảnh: Việt Hoa

7 tháng năm 2022, thành phố đã tiếp 133 lượt công dân, giảm 51 lượt so với cùng kỳ, không có đoàn đông người. Thành phố tiếp nhận 250 đơn, giảm 101 đơn so với cùng kỳ 2021, trong đó chỉ có 7 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo. Đến nay đã giải quyết 6/7 vụ việc khiếu nại. Các đơn kiến nghị, đề nghị đã được chuyển phòng, ban chuyên môn giải quyết. 

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9607 Tổng lượt truy cập 90701880