Đảng bộ TP Uông Bí: Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Đảng bộ TP Uông Bí có 51 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 27 đảng bộ, 24 chi bộ cơ sở); toàn Đảng bộ có 6.618 đảng viên và 7.026 đảng viên đang tham gia sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 và Quyết định số 1873-QĐ/TU, ngày 28-2-2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Đảng bộ thành phố đã đổi mới tư duy theo hướng đột phá, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hoàng Yến (Đài Uông Bí)

Với phương châm “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm”, Đảng bộ TP Uông Bí đã tiến hành các giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế một cách đồng bộ, thận trọng và hiệu quả. Trong đó, đã mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng và công tác tổ chức cán bộ mà cụ thể là thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội ở 50/51 chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, 100% các chức danh chủ chốt được bầu với số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên, bí thư cấp uỷ trúng cử với tỷ lệ 100%. Đảng bộ thành phố cũng thực hiện quy trình Đảng giới thiệu nhân sự để nhân dân lựa chọn bầu vào chức danh (trưởng thôn, khu phố) sau đó cấp uỷ mới  phân công theo phương châm “dân tin đảng mới cử”. Đảng bộ thành phố cũng đổi mới cơ chế tuyển dụng cán bộ, công chức theo hướng khách quan, công khai minh bạch. Đồng thời, duy trì thường xuyên quy chế chất vấn trong Đảng, mở rộng phạm vi, đối tượng chất vấn; định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, các thôn, khu dân cư để kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, nhân dân...

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ TP Uông Bí đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của nội bộ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, việc kiểm điểm được tiến hành từ trên xuống dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; trong quá trình kiểm điểm mỗi cá nhân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mình; nhờ vậy, trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện rõ ràng, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và hạn chế những yếu kém. Sau kiểm điểm, các cấp uỷ đều có kết luận bằng văn bản về ưu điểm, khuyết điểm đối với từng tập thể và cá nhân. Nhờ đó, mỗi cấp uỷ và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn năng lực, trách nhiệm của mình, từ đó có phương hướng, giải pháp phù hợp để khắc phục và phát triển; nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí, cho biết: “Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Với sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình của các cấp uỷ và cá nhân mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên, Nghị quyết đã và đang có sức lan toả mạnh mẽ, sâu sắc trong toàn dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ và sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.

Song song với đó, TP Uông Bí cũng thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hoá các chức danh người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đến nay đã tinh giản 164 công chức, viên chức và hợp đồng lao động; giảm phụ cấp thường xuyên theo định suất đối với 1.436 vị trí không chuyên trách ở cơ sở. Cùng với đó, Đảng bộ thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, coi trọng công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của HĐND các cấp, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân...

Có thể thấy, sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 và Quyết định số 1873-QĐ/TU, ngày 28-2-2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, TP Uông Bí đã thu được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, công tác xây dựng và ban hành nghị quyết không ngừng được đổi mới, đảm bảo sát đúng, phù hợp với đời sống thực tiễn.

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50799 Tổng lượt truy cập 86573675