Đảng bộ thành phố Uông Bí: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 27-12, Đảng bộ thành phố Uông Bí đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng ban ngành chức năng, các đồng chí là cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 do đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố truyền đạt có nội dung quán triệt nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời đồng chí cũng đã triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện NQ TW4 (khóa XII) gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết nêu rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các giải pháp để đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các biểu hiện trên.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Chuyên đề 2 và chuyên đề 3 do đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung của nghị quyết số 05-NQ/TW hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng đã thông qua tại hội nghị nội dung Kết luận số 09-KL/TW của  Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt kế hoạch số 42 - KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí về “tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ của hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt kế hoạch số 42 - KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí về “tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ của hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19120 Tổng lượt truy cập 90717450