Đảng bộ phường Vàng Danh tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, 15 năm thực hiện điều lệ Đảng; tổng kết thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 02/02, Đảng bộ phường Vàng Danh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2011-2025); tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Lãnh đạo Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) của phường Vàng Danh đã chỉ rõ, 5 năm qua, Đảng bộ phường đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng với nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm thực hiện tốt. Cấp uỷ từ phường tới cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Số Đảng viên mới kết nạp tăng 200% so với nhiệm kỳ trước. Đảng bộ phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã củng cố và phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Đảng bộ chỉ đạo thực hiện tốt nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu cử trưởng khu và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, thành lập doanh nghiệp, giảm nghèo đều vượt cao so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương hàng năm đạt và vượt. Công tác đầu tư công phát huy hiệu quả, giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch và tiến độ. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được chỉ đạo quyết liệt, giảm đơn thư và khiếu kiện trong Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong các Thông báo kết luận làm việc, thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt. Hàng năm, Đảng bộ phường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường thông qua báo cáo tại hội nghị.

Giai đoạn 2011-2025, Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ và đảng viên đã nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực. Nhiều cấp ủy chi bộ đã quan tâm đổi mới nội dung, quy trình và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong việc ban hành các nghị quyết, phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Các tổ chức đảng quan tâm công tác củng cố tổ chức, tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và đảng viên tiêu biểu xuất sắc. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đã đi vào nề nếp. Chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ được nâng lên rõ rệt; nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng được phát huy hiệu quả; việc đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chuyển biến tích cực. Quy chế làm việc của BCH, BTV, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời; thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, phân định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và từng cấp ủy viên, giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể ngày càng thể hiện rõ hơn, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đã được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo bài bản và đạt kết quả tích cực. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội từ chi bộ đến đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII đã được tổ chức chu đáo, trang trọng, đúng quy định và đạt kết quả tốt, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy từ phường tới các chi bộ, tạo dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo phường chúc mừng nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong hành trình 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và những thành tựu nổi bật trong sự phát triển của thành phố. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tặng quà tri ân 6 Đảng viên lão thành có trên 60 năm tuổi Đảng.

Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tặng quà tri ân 6 Đảng viên lão thành có trên 60 năm tuổi Đảng.

Tại hội nghị, Đảng bộ phường Vàng Danh đã khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025); khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng; khen thưởng 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị.

Tại hội nghị, Đảng bộ phường Vàng Danh đã khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025); khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng; khen thưởng 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50383 Tổng lượt truy cập 86571619