Đảng bộ phường Phương Đông tổng kết công tác năm 2023

Sáng 14/12, Đảng bộ phường Phương Đông đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, PCT Thường trực HĐND Thành phố dự tổng kết.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng bộ phường triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng bộ phường Phương Đông đã tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; việc xây dựng và ban hành và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp cơ bản sát với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý Đảng vụ, Đảng tịch, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ đã kết nạp được 18/18 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 100%), thực hiện xét chuyển đảng chính thức cho 19 đảng viên dự bị, cử 18 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng cho 59 lượt đảng viên đi và đến. Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 với 100% các cuộc kiểm tra, giám sát được hoàn thành theo Kế hoạch.

UBND phường đã triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố, của phường; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong năm, đã tổ chức 11 cuộc họp thường kỳ và 19 cuộc họp chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá kết quả tình hình kinh tế, xã hội hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023; tổ chức có hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đền bù GPMB và giải quyết đơn thư, khiếu nại có liên quan đến công tác GPMB các dự án.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục có nhiều kết quả tiến bộ, khối đại đoàn kết trong Nhân dân tiếp tục được tăng cường, phát huy tốt vai trò trong công tác vận động quần chúng Nhân dân gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác giảm nghèo năm 2023, trong đó đã phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, từ nguồn quỹ ngày vì người nghèo thành phố, phường để hỗ trợ thoát cận nghèo cho 14 hộ với tổng số tiền 139,2 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương hiến đất làm đường do thành phố phát động, Phương Đông đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến 1.488m2 đất, 425m3 công trình, vật kiến trúc, tường rào nhằm thực hiện cải tạo, nâng cấp 05 đoạn đường dân sinh với tổng chiều dài 1.240m, trị giá quy đổi trên 620 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, PCT Thường trực HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Đảng bộ phường Phương Đông sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc đóng góp, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ phường tới khu dân cư vững mạnh; tiếp tục không ngừng tìm tòi, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận cũng như tổ chức các phong trào, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Tập trung rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tiềm năng của địa phương; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục coi trọng nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bổ sung các giải pháp trọng tâm, có địa chỉ, có hướng chỉ đạo cụ thể; triển khai có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Uông Bí giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình ổn định để phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại; phấn đấu tăng nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững.

Đảng uỷ phường Phương Đông khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng uỷ phường Phương Đông đã khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm 2023.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các khu dân cư ký giao ước thi đua năm 2024.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19109 Tổng lượt truy cập 90717428