Đại hội chi bộ Trung tâm TT&VH nhiệm kỳ 2017-2020

Mới đây, Chi bộ Trung tâm TT&VH thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Chính quyền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Mặc dù, chi bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập một bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hóa và Thông tin với Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố được 4 tháng, song cán bộ, đảng viên chi bộ đều nêu cao ý thức, trách nhiệm, nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Trung tâm trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới.

Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố hiện có 29 đảng viên (trong đó có 26 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị). Đánh giá chung, nhiệm kỳ qua chi bộ đã phát triển được 5 đảng viên mới, bằng 166% so với Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Chi bộ đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ, cán bộ, đảng viên; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, giữ vững được kỷ cương, kỷ luật, duy trì sinh hoạt Đảng hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới gắn với nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ của Thành phố giao. Hàng năm trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại diện Đảng bộ Khối chính quyền chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, có từ 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; Kết nạp ít nhất 1 đảng viên; Xây dựng cơ quan chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Tổ Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh; 100% viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất từ 5 - 7 viên chức, lao động được bình xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Ra mắt Ban chi ủy Chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố nhiệm kỳ 2017-2020.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1457 Tổng lượt truy cập 90906078