Công ty Nhiệt điện Uông Bí kiểm tra thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Vừa qua, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tiến hành kiểm tra thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhằm đánh giá, chỉnh đốn công tác Văn hóa doanh nghiệp.

Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra đã lần lượt rà soát các nội dung về tình hình triển khai kế hoạch và thực thi VHDN; công tác chấm điểm văn hóa doanh nghiệp; hình thức lan tỏa VHDN. Ở nội dung thực thi VHDN, các đơn vị đã bám sát và nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch VHDN năm 2023.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực thi văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị thuộc Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra cũng đã tuyên truyền, vận động mọi cán bộ CNVCLĐ cùng thực thi Tài liệu văn hóa mới của EVNGENCO1 và phỏng vấn trực tiếp một số CBCNV về sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu và các giá trị cốt lõi, giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như 6 nét văn hóa tiêu biểu của EVNGENCO1. Nhìn chung, người lao động đều cơ bản nắm bắt và trả lời được những vấn đề cốt yếu mà văn hóa doanh nghiệp hướng tới.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị trong Công ty đều đã thực hiện tốt công tác chấm điểm VHDN đối với cá nhân, tập thể theo mẫu thống nhất; hàng tháng có tổng hợp báo cáo gửi về Công ty theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định. 

Được biết, VHDN là một Hệ thống các giải pháp chiến lược để đổi mới phát triển, nhờ đó năng suất lao động được cải thiện, giúp doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu và linh hoạt, thích ứng với mọi khó khăn thử thách. Tuy nhiên khái niệm VHDN cũng khá trừu tượng và không phải ai cũng nhận biết được đầy đủ giá trị to lớn của nó, do đó công tác kiểm tra, hướng dẫn thực thi VHDN là thực sự cần thiết, nhằm tạo sự đồng thuận toàn diện trong thực hiện VHDN, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao một cách chất lượng, hiệu quả.

Mai Hương - Hồng Đức

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46976 Tổng lượt truy cập 86566164