Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin: Tập huấn truyên truyền Luật bảo vệ môi trường và công tác quản lý môi trường trên hiện trường sản xuất của Công ty

Ngày 05/7/2023, Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức Tập huấn truyên truyền Luật bảo vệ môi trường và công tác quản lý môi trường trên hiện trường sản xuất của Công ty.

Quang cảnh lớp học.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên là chuyên viên Chi cục BVMT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã trình bày về các nội dung: Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định chung về quản lý chất thải; Những điểm mới về Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác; Một số hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải; phân loại, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường; bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại, gây ô nhiễm đất, nước, không khí.

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm bắt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ đó tham mưu và áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất kinh doanh; đồng thời, thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Mạnh Linh (CTV)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12238 Tổng lượt truy cập 15298621