Công ty kho vận Đá Bạc: Hội nghị triển khai chỉ thị 21/CT-TTg ngày 26-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ

Công ty kho vận Đá Bạc vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TU ngày 12-1-2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác, vận chuyển chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh" nhằm mục tiêu: Tăng cường công tác nắm bắt, kiểm soát tình hình trên địa bàn quản lý của Công ty; Kiên quyết duy trì, giữ vững, ổn định sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn mọi tài sản của Công ty trên địa bàn.

 Tại Hội nghị đã xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền quán triệt phổ biến sâu rộng tới toàn thể CBCNVC chỉ thị số 21/CT.TTg ngày 26-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 230/KH-TKV ngày 13-11-2015 của Tập đoàn TKV về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động SX - KD than trên địa bàn Quảng Ninh”; Tăng cường và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý than. (Công tác bảo vệ than trong quá trình giao nhận, vận chuyển, lưu kho; củng cố các trạm kiểm soát, quản lý phương tiện ra vào khai trường và kho bến; siết chặt quản lý đối với các phương tiện thuê ngoài; rà soát thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn quản lý xuất nhập tại kho than; siết chặt công tác quản lý giao nhận than qua cân điện tử; tăng cường công tác rà soát luân chuyển phòng ngừa vi phạm có hiệu quả cao đối với những vị trí, khu vực dễ phát sinh tiêu cực; củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách; tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm...).    

Ngoài việc kiểm tra thường xuyên của phòng tham mưu. Công ty tổ chức các lực lượng đại diện cho các tổ chức đoàn thể kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ ở các bộ phận, đơn vị, phân xưởng tập trung vào các khu vực phức tạp dễ xảy ra sai phạm như các vị trí giao nhận, vận chuyển than, các trạm ra vào kho bến, quản lý các kho than. Đợt cao điểm thời gian từ tháng 11-2015 đến hết tháng 1-2016 kiểm tra ngăn chặn, phòng ngừa kiên quyết xử lý vi phạm trong quản lý vận chuyển tiêu thụ than.

Bên cạnh đó Công ty thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng khác trên địa bàn, kiểm tra đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng trong các đợt cao điểm truy quét, tấn công các loại tội phạm trên địa bàn quản lý.

Tại Hội nghị đã tổ chức ký cam kết giữa thủ trưởng các phòng ban, phân xưởng với Giám đốc Công ty. Giữa phòng ban, phân xưởng với công nhân cán bộ trong đơn vị.    

Thúy Quỳnh (CTV)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10349 Tổng lượt truy cập 9409135