Chủ động, linh hoạt và sâu sát trong chỉ đạo, điều hành

Với mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng kinh tế trên 2 con số trong năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023.

Nhìn lại năm 2022, thời điểm cả nước bước vào thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp căn cơ, được xem là then chốt, góp phần ổn định tình hình, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nổi bật nhất là đã chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi 8 nhiệm vụ chính trị trong năm, như: Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP (ngày 8/1/2022) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của Chính phủ; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện, tập thể Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra ngay từ đầu năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết: Đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh một số chỉ tiêu gắn với các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để bù đắp cho chỉ tiêu của các khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực được dự báo sẽ không đạt chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là đã phát huy tối đa vai trò trụ cột của ngành than, điện và công nghiệp chế biến, chế tạo và tranh thủ sức tăng trưởng trở lại của ngành du lịch, dịch vụ sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Từ những biện pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022 đạt 10,28%, đứng thứ 4 trong Vùng đồng bằng sông Hồng, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 7 năm liên tiếp (2016-2022). Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,25%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,75%; khu vực dịch vụ tăng 14,37%; thuế sản phẩm tăng 8,27%; quy mô nền kinh tế ước đạt 269.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2021.

Hồ Khe Giữa (TP Cẩm Phả) được nhà thầu tổ chức thi công ngay từ mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với quan điểm không ngủ quên trên chiến thắng và bằng lòng với những gì có được, ngay từ những ngày đầu năm 2023, UBND tỉnh đã bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, xác định 8 nội dung tập trung chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, tính bền vững của nền kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người; xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với sự kiện chính trị kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, quan điểm của UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất đối với tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình được xác định gắn biển chào mừng cũng như hoàn thành số thu NSNN năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phục vụ cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Thường trực UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh cùng với những biện pháp chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt, sâu sát, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh có thêm niềm tin đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TU (ngày 28/11/2022) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND (ngày 9/12/2022) của HĐND tỉnh.

Theo Mạnh Trường/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8625 Tổng lượt truy cập 5188825