Chi bộ Trung tâm TTVH thành phố sinh hoạt chuyên đề

Ngày 03/11, Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác nắm bắt thông tin trên mạng xã hội về thành phố Uông Bí, một số giải pháp trọng tâm của Chi bộ đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội".

Đồng chí Bùi Thị Kim Thuỷ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm TT-VH thành phố phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Trung tâm TT-VH thành phố là cơ quan thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và thành phố tới Nhân dân; nắm bắt và định hướng dư luận theo sự chỉ đạo của thành phố trên các nền tảng do Trung tâm quản lý. Để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, thời gian qua Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm đã luôn thống nhất trong chỉ đạo toàn diện đối với việc phát huy vai trò của báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Trung tâm đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Luật an ninh mạng, Nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng thông tin trên mạng… đặc biệt là các vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet để thực hiện các hoạt động chống phá, từ đó khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đồng thời chỉ đạo bộ phận biên tập các tài liệu ngắn gọn, xúc tích, nhất là các vấn đề cấm trên không gian mạng để Nhân dân nắm được và thực hiện.

Đồng chí Trần Thị Phương Lan, Chi ủy viên quán triệt các nội dung của chuyên đề.

Trong chương trình, cán bộ và đảng viên chi bộ đã nghe và cùng trao đổi, thảo luận những nội dung về Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin trên mạng xã hội về thành phố Uông Bí cũng như một số giải pháp trọng tâm của chi bộ trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Các đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh và thành phố tới Nhân dân trên địa bàn; định hướng dư luận xã hội cũng như thực tế xu hướng phát triển như vũ bão của các trang mạng xã hội hiện nay.

Trên cơ sở nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ, đảng viên, Trung tâm TT- VH sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp; tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm; giữ vững bản lĩnh chính trị khi tham gia sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đơn vị nhằm mang lại một môi trường mạng xã hội có ích cho tất cả mọi người và lan tỏa những điều tốt đẹp, tích cực trong xã hội.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 377 Tổng lượt truy cập 90904702