Chi bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 1/2, Chi bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng”.

Đồng chí Bùi Thị Kim Thuỷ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ đảng viên Trung tâm đã được tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 94 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, là niềm cổ vũ lớn lao cho sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc Việt Nam; là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, to lớn hơn nữa, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt chính trị là dịp để tập thể cán bộ, đảng viên Trung tâm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, từ đó càng thêm trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy những thành quả của cách mạng. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46981 Tổng lượt truy cập 86566234