Chấm dứt giải quyết kiến nghị của 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí

Bà Lưu Thị Thêu và Nguyễn Thị Hoa, đại diện cho 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí đã có đơn khiếu nại Quyết định số 933/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2015 của Chủ tịch UBND TP Uông Bí về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Lưu Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Hoa. Nội dung khiếu nại của các hộ dân đã được cơ quan chức năng giải quyết rõ ràng, thấu đáo, đúng quy định của pháp luật.

8 năm... quay lại hồi tố

Từ năm 2003 đến năm 2007, UBND tỉnh thu hồi một số diện tích đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mũ, giày xuất khẩu Sao Vàng và dự án Xây dựng khu đô thị mới Cầu Sến thuộc phường Yên Thanh, TP Uông Bí. Còn lại một số diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân thuộc khu 7, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, nằm sát tường rào của Nhà máy sản xuất mũ, giày xuất khẩu Sao Vàng và nằm xen kẽ giữa các dự án này bị ngập úng, không thể canh tác được do không còn mương thoát nước. Các hộ dân đã đề nghị UBND TP Uông Bí thu hồi hết diện tích đất nông nghiệp còn lại và đền bù cho các hộ dân.

Đại diện 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, phát biểu tại buổi đối thoại ngày 16/3/2016. Ảnh: Thanh Hoa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Uông Bí ban hành Văn bản số 24/UBND-ĐT ngày 9/1/2008 “V/v bồi thường GPMB đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực Cầu Sến”, trên cơ sở đó giao Ban Đền bù GPMB TX Uông Bí (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Uông Bí) phối hợp với UBND phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn, Công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu - Vinacomin và Công ty TNHH Hoa Nhàn tổ chức họp dân. Ngày 22/2/2008, cuộc họp đã được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng khu 7, phường Thanh Sơn. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với UBND phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn lập hồ sơ trích thửa, xác định diện tích các thửa đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và UBND thành phố phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng cho các hộ dân.

Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện dự án, đến năm 2015, bà Lưu Thị Thêu và Nguyễn Thị Hoa đại diện 13 hộ dân đã có đơn khiếu nại, kiến nghị về cách xác định vị trí đất ở; lập phương án hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư của UBND TP Uông Bí (300.000 đồng x 20% = 60.000 đồng/m2). Các hộ đề nghị được xác định thửa đất ở gần nhất là thửa đất ở bám đường 18A có giá 5 triệu đồng/m2 để tính tiền hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư cho các hộ dân (theo khoản 3, mục VII, Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-TNMT và văn bản số 1361/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 9/10/2014 của Tổng cục Quản lý đất đai).

Ngày 13/2/2015, Chủ tịch UBND TP Uông Bí đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 933/QĐ-CTUBND với nội dung không chấp nhận khiếu nại của các hộ dân. Theo đó, bà Lưu Thị Thêu và bà Nguyễn Thị Hoa đại diện 13 hộ dân tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị được đền bù theo khoản 3, mục VII, Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-TNMT và văn bản số 1361/TCQLĐĐ - CKTPTQĐ; đề nghị lấy thửa đất ở gần nhất là thửa đất ở bám đường 18A có giá 5 triệu đồng/m2 để làm cơ sở tính tiền hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư cho các hộ dân.

Kiến nghị không có cơ sở

Căn cứ theo khoản a, mục 1, phần II, Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 16/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP quy định một số công việc chuẩn bị để tiến hành việc định giá đất cụ thể tại địa phương, ngày 6/6/2008, UBND TP Uông Bí đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với 5.401,56m2 đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực Cầu Sến cho 13 hộ dân (có hộ gia đình bà Lưu Thị Thêu, chồng là Lại Văn Ngọ và hộ bà Nguyễn Thị Hoa) và 1 tổ chức (UBND phường Yên Thanh) với tổng số tiền đền bù hơn 2,8 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 6/8/2008, UBND TP Uông Bí ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND "về việc phê duyệt phương án hỗ trợ đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực Cầu Sến, phường Yên Thanh" với tổng số tiền 313.839.600 đồng cho 12 hộ dân. Sở dĩ, UBND TP Uông Bí lập phương án bồi thường, GPMB, hỗ trợ đất nông nghiệp bị ngập úng cho các hộ dân theo mức trên là vì vị trí các thửa đất đều nằm hoàn toàn trong địa giới hành chính phường Yên Thanh. Phần diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng của các hộ dân nằm sát tường rào của Công ty TNHH Giày da Sao Vàng là đất nông nghiệp giao 20 năm.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì cuộc đối thoại với 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, ngày 16/3/2016. Ảnh: Thanh Hoa.

Hơn nữa, căn cứ bản đồ địa chính, hiện trạng và các tài liệu liên quan, tại thời điểm thu hồi GPMB có bốn điểm liền kề để áp giá hỗ trợ đất nông nghiệp cho các hộ dân, trong đó, vị trí đất ở có nhà ở gần nhất so với vị trí đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc địa giới hành chính phường Yên Thanh (với khoảng cách là 65m) là đất ở của gia đình bà Đỗ Thị Mùi (tổ 30, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh). Còn vị trí đất ở do các hộ dân đề nghị áp dụng với giá 5 triệu đồng/m2 lại là thửa đất bên kia đường 18A thuộc địa giới phường Thanh Sơn, không thuộc phân định vùng địa giới hành chính của phường Yên Thanh nên không thể làm căn cứ áp giá bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại thời điểm thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân năm 2007, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực, cách tính tỷ lệ hỗ trợ 300.000 đồng/m2 x 20% = 60.000 đồng/m2 là đúng quy định.

Ngày 16/3/2016, tại UBND phường Yên Thanh, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với bà Lưu Thị Thêu và bà Bùi Thị Thắm (do bà Nguyễn Thị Hoa ủy quyền). Tại buổi đối thoại, bà Thêu và bà Thắm không đưa ra được tình tiết, chứng cứ mới so với thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 (Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 10/6/2015). Tuy nhiên, các hộ dân lại kiến nghị, đề nghị Nhà nước xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp khai hoang; đề nghị về việc bổ sung theo Quyết định số 1919/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 460/2008/QĐ- UBND ngày 15/2/2008 của UBND tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008” nhưng chưa được áp dụng phần chênh lệch cho các hộ dân.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị trên của công dân, ngày 23/5/2016, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2860/UBND-TD3 “về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của bà Lưu Thị Thêu, Bùi Thị Thắm đại diện 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí". Theo đó, UBND TP Uông Bí đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (bổ sung) đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực Cầu Sến, phường Yên Thanh cho 13 hộ dân với tổng số tiền là 106.547.592 đồng. Như vậy, nội dung kiến nghị của các hộ dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm lợi ích cho người dân trên cơ sở vận dụng các quy định của pháp luật.

Theo Vĩ An/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3994 Tổng lượt truy cập 15358083