Cải cách hành chính

Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo...

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 110/QĐ-TTg ngày 28/1/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; trong đó, tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ...

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của...

100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip. Hơn 55,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT...

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về việc thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ...

Quyết định số 226/QĐ-CTUBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công. Thông tư này có hiệu lực từ ngày...

Hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4877 Tổng lượt truy cập 662200268