Cả nước lần đầu hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế

Lần đầu tiên cả nước hoàn thành, vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%...

Cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đề ra

Theo tổng kết của Bộ Nội vụ, năm 2021, ngành Nội vụ bước đầu đã hoàn thành việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là sắp xếp các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, khắc phục chồng chéo, giảm chi cho hệ thống chính trị, tăng chi cho đầu tư, phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ diễn ra ngày 12/1 tại Hà Nội.

Toàn ngành đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành, vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Đề xuất cắt giảm nhiều chứng chỉ không cần thiết

Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức. Đáng nói, Bộ đã đề xuất cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức.

Cụ thể, đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thực hiện phân cấp triệt để trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án môn kiến thức chung để cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức; Hoàn thành việc mô tả và xác định khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức khối Chính phủ quản lý... Các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương được chấn chỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới, đi vào thực chất, đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc. Công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực; 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp./.

PV/VOV.VN

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3396 Tổng lượt truy cập 9395650