Bí thư Thành ủy Nghiêm Xuân Cường dự sinh hoạt Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố

Ngày 4/11, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự sinh hoạt Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố tháng 11 năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Báo cáo của Chi bộ cho thấy tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên đơn vị ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ nề nếp; việc thảo luận được thực hiện dân chủ, theo đúng quy định.

Đồng chí Đào Văn Phức, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì cuộc họp.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, trong thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định. Phòng đã tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 14 công trình, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh 11 công trình, cấp 60 giấy phép xây dựng, nghiệm thu hoàn thành 4 công trình; tổ chức tốt việc phân bổ nguồn xã hội hóa thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện đề án xóa nhà ở tạm, nhà dột nát và chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công; tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí hạ tầng giao thông xuống cấp; tổ chức cắt tỉa cây xanh che khuất biển báo giao thông, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố. Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, đúng các bước theo quy trình; nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chuyên môn và theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; đồng thời ghi nhận ý kiến phát biểu của các đảng viên đã trao đổi thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn, thiết thực cho Chi bộ.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Phòng Quản lý đô thị có vị trí, chức năng hết sức quan trọng, vì vậy cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là những đảng viên có đủ tâm và tài trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; không ngừng quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn; thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên tự học, cập nhật, thông tin, dữ liệu, kịp thời tham mưu cho thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp các phòng, ban, ngành địa phương liên quan để đề xuất thành phố những giải pháp trúng, đúng trong lĩnh vực chuyên môn được giao…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3489 Tổng lượt truy cập 91138081