Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2017

Ngày 19-6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV, Trưởng ban tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVBTV, Trưởng ban tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng.

Tham gia lớp học có 120 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong chương trình, học viên được giới thiệu, truyền đạt các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quá trình giảng dạy các chuyên đề, giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã lồng ghép phân tích, dẫn chứng những vấn đề liên quan đến thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để học viên nắm bắt sâu sắc hơn nội dung bài giảng và dễ vận dụng trong thực tiễn công tác.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Qua viết bài thu hoạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lớp học nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1226 Tổng lượt truy cập 90905702