Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2016

Ngày 15-7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2016.

Quang cảnh lễ bế giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 88 quần chúng ưu tú đến từ chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được giới thiệu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sảng Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong mỗi chuyên đề, các giảng viên đều đi sâu phân tích và liên hệ với tình hình thực tế tại địa phương giúp cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia trao đổi, thảo luận về một số vấn đề thời sự được dư luận hiện nay quan tâm.

Lãnh đạo trung tâm trao giấy chứng nhận cho học viên.

Qua bài kiểm tra đánh giá vào cuối khóa, có 13 học viên được xếp loại giỏi.

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13770 Tổng lượt truy cập 87101340