Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX: Hội nghị quý IV

Ngày 8-12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XIX tổ chức họp quý IV, đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017; thông qua chương trình công tác lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ và chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2017; nghe báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện 19 điều Đảng viên không được làm... Đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Qua đánh giá cho thấy, năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, thành phố Uông Bí đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%. Giá trị sản xuất CN-TTCN cả năm ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.891 tỷ đồng, bằng 96% dự toán tỉnh giao, bằng 92% kế hoạch Thành phố, bằng 100% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm đạt trên 650 tỷ đồng, vượt 24% dự toán tỉnh giao, bằng 107% kế hoạch Thành phố. Chi ngân sách năm 2016 ước đạt trên 650 tỷ đồng, được quản lý chặt chẽ, điều hành linh hoạt theo hướng tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để ưu tiên vốn đầu tư phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tháng 4-2016, địa phương đã tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch chiến lược thành phố Uông Bí và Xúc tiến đầu tư; tại hội nghị đã có 32 dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức đầu tư 5.325 tỷ đồng. Các lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý đô thị, hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, giáo dục tiếp tục được chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định...

Để làm rõ hơn kết quả phát triển KT-XH thành phố trong năm 2016, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, xã phường đã tham gia ý kiến, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp về thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án, vấn đề vệ sinh môi trường, tình hình tội phạm tiềm ẩn...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX thống nhất chủ đề công tác năm 2017 là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”. Theo đó, mục tiêu đề ra là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và phòng chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược; tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lại kinh tế, nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ nhân sân, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”. Thành phố cũng đã đặt ra các bộ chỉ tiêu cụ thể so với năm 2016 về các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; về kinh tế; các chỉ tiêu xã hội và các chỉ tiêu về môi trường, từ đó có các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã nhất trí thông qua chương trình công tác, lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2017; nghe báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện 19 điều Đảng viên không được làm.  

Quang cảnh hội nghị.

Dựa trên báo cáo và các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu: để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần vào cuộc tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự phân công phân nhiệm cụ thể. Căn cứ vào chủ đề công tác năm, hệ thống chính trị thành phố đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong năm 2016 nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đơn thư khiếu nại; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm tạo bước phát triển đột phá trong năm 2017 và những năm tiếp theo; chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm lo an sinh xã hội; đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã chia tay 2 đồng chí, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX không tiếp tục tham gia Ban chấp hành do điều chuyển vị trí công tác là đồng chí Phùng Văn Sinh - Nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện I và đồng chí Phạm Văn Lợi - Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

 

Hồng Hoàn - Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1590 Tổng lượt truy cập 90906287