9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí kết nạp được 11/15 đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí thường xuyên quan tâm đến công tác này, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Hành chính và Lao động Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Do định biên, trong 10 năm gần đây Công ty không tuyển thêm CBCNV, vì vậy nguồn để phát triển đảng viên rất khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty luôn phấn đấu hàng năm kết nạp đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu Thành ủy giao.

Việc kết nạp đảng viên mới đã góp phần trẻ hoá đội ngũ Đảng viên, làm tăng sức chiến đấu và sự nhạy bén của tổ chức đảng. Từ đó, công tác vận động quần chúng trong việc thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách của Đảng cũng được nâng cao. Bên cạnh chú trọng công tác phát triển Đảng viên, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí cũng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư trong việc rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng.

Nhờ vậy, kết quả kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 43/43 đảng viên mới, đạt 100% so với kế hoạch Thành ủy giao. 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã kết nạp được 11/15 đảng viên mới. 

Số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao; số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ đa số; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, góp phần quan trọng xây dựng các chi bộ, Đảng bộ đạt vững mạnh hàng năm.

Mai Hương - Thanh Thủy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4786 Tổng lượt truy cập 87088022