14/14 đơn vị cấp huyện thành lập đội tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày 18/10, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến họp bàn giải pháp triển khai Quyết định số 1516-QĐ/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025”.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Tỉnh Đoàn.

Sau hơn 5 tháng triển khai quyết định, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án thông qua việc chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, thường xuyên đôn đốc cơ sở trong triển khai thực hiện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và đề xuất kinh phí hoạt động, tập huấn cho các đội hình hoạt động.

Toàn Đoàn đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.264 ấn phẩm tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, những bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, 14/14 đơn vị cấp huyện đã thành lập mới, duy trì hoạt động 168 đội hình thanh niên tình nguyện tại 186 xã, phường với 1.112 tình nguyện viên làm nhiệm vụ trực tại các trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và đến các địa bàn dân cư tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các đội thanh niên tình nguyện trong toàn tỉnh đã tổ chức 114 buổi tuyên truyền, hướng dẫn 9.951 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp, hỗ trợ thực hiện 36.873 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo, trao đổi về cách thức triển khai, cách làm hay, mô hình hiệu quả và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 1516-QĐ/TU tại địa phương.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua nhiều kênh thông tin. Đồng thời, thực hiện thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cấp tỉnh, huyện; xây dựng chương trình phối hợp giữa đoàn thanh niên và trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến huyện nhằm tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể để triển khai Đề án hiệu quả; chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí triển khai Đề án trong năm 2020...

Theo Nguyễn Dung/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20355 Tổng lượt truy cập 90719512