132 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2017

Ngày 15-6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 132 quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các học viên tham gia lớp học nêu cao tinh thần tự giác, tập trung học tập, nghiên cứu các nội dung chuyên đề. Đồng thời, đề nghị mỗi học viên chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ giảng viên trong quá trình giảng dạy các chuyên đề cần lồng ghép nội dung gắn với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở để giúp học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 87042 Tổng lượt truy cập 90902504