Xây dựng Nông thôn mới

Hơn 10 năm trở lại đây, được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh chú trọng chỉ đạo triển khai các chương trình, đề...

Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 06/03/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

Công văn số 330/UBND-KT ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí Về việc tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1572/QĐ-TTg công nhận huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Sáng ngày 24/11, MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chuyên...

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh có nhiều hoạt động cụ thể thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh...

Sáng 11/10, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai...

Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022:

Từ nay đến năm 2025, Thành phố Uông Bí đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được; đồng thời đưa chất lượng các tiêu...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2328 Tổng lượt truy cập 91136359