Triển khai đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2018

Sáng 18-9, thành phố Uông Bí họp triển khai nhiệm vụ đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2018. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 2599 ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018”, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham mưu, chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chí đạt 150,77/170 điểm.

Quang cảnh cuộc họp.

Một số chỉ tiêu không đạt điểm tối đa nằm trong nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử cấp huyện (đạt 43,72/50 điểm, gồm: cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực CNTT, môi trường chính sách); các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả chính quyền điện tử (đạt 89,27/100 điểm, gồm: mức độ hiện diện, mức độ tương tác, mức độ giao dịch). Nhóm tiêu chí do UBND tỉnh quy định không đạt điểm tối đa là tỷ lệ công chức UBND huyện tạo và sử dụng chức năng hồ sơ công việc, công chức sử dụng chức năng Phiếu trình, tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được quét và ký số để trả cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố phát biểu ý kiến.

Tại cuộc họp, các phòng, ban, ngành, xã, phường đã bàn, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, xã phường tiếp tục phối hợp triển khai hoàn thành việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử thành phố năm 2018, tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu chưa đạt điểm tối đa.

Đồng chí nhấn mạnh: việc triển khai phải đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực trạng xây dựng chính quyền điện tử của Uông Bí; từ đó khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử...

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6416 Tổng lượt truy cập 87091003