TP Uông Bí tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, UBND TP Uông Bí vừa ban hành kế hoạch 108/KH-UBND về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.

TP Uông Bí tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 có chủ đề là “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh). Từ chủ đề này, thành phố yêu cầu các đơn vị phải đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) và học tập suốt đời (HTSĐ). Việc tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức như: hội thảo, tọa đàm, tham quan, thực tế, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao; ngày hội đọc sách, báo điện tử, báo mạng, tài liệu số hóa,... thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thể thao ở địa phương.

Trên cơ sở bám sát chủ đề của Tuần lễ, Uông Bí sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lớp học nghề cho lao động nông thôn, xóa mù chữ, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân dưới các hình thức: tự học nghề tại nhà xưởng, ruộng vườn, chuồng trại, ao hồ... Bên cạnh đó, Phòng GDĐT, các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố cũng sẽ tổ chức các hội thảo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về tự học trong học sinh, giáo viên trên cơ sở rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng tự học, biết linh hoạt vận dụng những điều đã học vào thực tiễn, từ đó sẽ tạo cho họ lòng ham học, nhờ đó kết quả học tập sẽ ngày càng được nâng cao, hiệu quả công việc sẽ ngày càng thiết thực.

Ngoài ra, tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về phương pháp tự đọc, tự học như: tổ chức hội sách, đường sách, phố sách; trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của thành phố, của tỉnh, của đất nước; tổ chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện... bám sát với chủ đề của Tuần lễ.

Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 01-10-2018 đến hết ngày 07-10-2018 trên tinh thần thiết thực, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Theo QNP

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86977 Tổng lượt truy cập 90902370