TP Uông Bí thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

TP Uông Bí đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường.

TP Uông Bí công khai, minh bạch thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí và lệ phí.

Chỉ tính riêng trong quý III – 2018, Trung tâm HCC thành phố tiếp nhận và giải quyết 3.815 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, trong đó, 2.471 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 71,72% và 947 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 28,28%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tính từ ngày 16-6 đến ngày 15-9, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường tiếp nhận và giải quyết tổng số 13.459 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó giải quyết trước hạn được 13.135 hồ sơ, 124 hồ sơ giải quyết đúng hạn, còn 190 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó, công tác CCHC tiếp tục được UBND thành phố Uông Bí quan tâm, chỉ đạo. Cụ thể, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hoá bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ bằng các hình thức thiết thực, thích hợp; việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng, kịp thời. Hiện, 100% các văn bản đi, đến, các nội dung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị được chuyển qua hòm thư công vụ; 100% CBCCVC sử dụng hòm thư công vụ.

Những kết quả đạt được trong cải cách hành chính của Uông Bí đã phản ánh đúng những cố gắng, quyết tâm của thành phố trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Theo QNP

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13037 Tổng lượt truy cập 87099252