TP Uông Bí: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 62 năm Uông Bí xây dựng và phát triển và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX đã đề ra. Thành phố chọn chủ đề công tác năm 2023 là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị”. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, TP Uông Bí xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố đã đặt ra 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 10.000 USD/người/năm; Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 4,6%/năm; Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 13%/năm; Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ đạt 17%/năm trở lên; Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán tỉnh giao, trong đó thu ngân sách địa phương trên địa bàn vượt 10% dự toán tỉnh giao; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 12,5% trở lên; Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo; Giải quyết việc làm đạt 3.600 lao động trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% trở lên; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,5% dân số trở lên; 100% phường, xã duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 6,09%; Duy trì 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thành phố quan tâm tập trung cho các công trình động lực, quan trọng; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Thành phố triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là Tập trung phòng, chống kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tập trung cho công tác tiêm vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm  trên địa bàn thành phố với tinh thần chủ động, trách nhiệm. Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống mới có thể xảy ra, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế  nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó thành phố tập trung thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương. Tạo điều kiện để thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng, hoàn thiện và khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, dịch vụ, phấn đấu mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 1000 tỷ đồng. Nâng cao hiệu quả kinh tế ngành lâm nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.  

Khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, dịch vụ, phấn đấu mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách du lịch.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng Thành phố sẽ tập trung thực hiện đó là nâng cao hiệu quả điều hành, thu chi ngân sách. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý tài chính - ngân sách; bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết, quyết liệt cơ cấu lại đầu tư công một cách hợp lý, tập trung tối đa cho các công trình động lực, quan trọng. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tập trung vào huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Thành phố tăng cường quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; phát triển văn hóa – xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, cải thiện thu nhập, nâng cao mức tiêu dùng, hướng tới người dân có cuộc sống hài hòa, khá giả. Tăng cường chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, duy trì và mở rộng phát triển, hợp tác phát triển; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Tăng cường chất lượng giáo dục và đào tạo; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn  6,09%.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành phố và căn cứ chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, các phòng, ban, ngành, các phường, xã của Thành phố đã xây dựng kế hoạch, giải pháp của đơn vị để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Với những kết quả đạt được trong năm 2022 cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm 2023 sẽ là tiền đề vững chắc để Thành phố Uông Bí thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Kim Thuỷ

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1953 Tổng lượt truy cập 9039763