TP Uông Bí đứng đầu bảng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện 2018

Năm 2018 các địa phương lần đầu tiên được đánh giá theo Bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên kết quả đánh giá của tỉnh Quảng Ninh tương đối khả quan, không có đơn vị nào đạt dưới trung bình. Có 2 đơn vị đạt mức tốt (trên 80 điểm), có 7 đơn vị đạt mức khá (từ 70 đến 80 điểm) và có 5 đơn vị đạt mức trung bình. TP Uông Bí đứng đầu bảng xếp hạng.

Cán bộ Trung tâm HCC TP Uông Bí hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Xếp hạng chung của các địa phương:

Biểu đồ biểu diễn điểm đánh giá chung cho các địa phương:

Nhận xét, đánh giá chung:

Trong những năm qua, 14/14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ Hệ thống Chính quyền điện tử. Do vậy, các địa phương cơ bản đáp ứng được các tiêu chí đánh giá do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng năm 2018, điểm trung bình của các địa phương là 121/170 điểm (71%); so với yêu cầu của Bộ tiêu chí, việc xây dựng Chính quyền điện tử nói chung ở các địa phương mới đạt mức khá.

Trong đó, độ lệch điểm giữa đơn vị cao nhất (146 điểm) và độ thấp nhất (94 điểm) là 52 điểm, điều này cho thấy mức độ Chính quyền điện tử giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị cuối cùng còn khoảng cách tương đối lớn, mặc dù các địa phương được đầu tư như nhau về cơ sở vật chất và các phần mềm dùng chung. Nguyên nhân của hiện trạng này là do các huyện có điểm thấp chưa tích cực triển khai và khai thác có hiệu quả Hệ thống Chính quyền điện tử, thư công vụ, chữ ký số, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp (không phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3), đặc biệt là việc công khai các thông tin lên cổng thông tin điện tử thành phần.

Theo Trung tâm Truyền thông tỉnh/quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 87493 Tổng lượt truy cập 90903892